Toimimme tietosuoja-asetusten mukaisesti

Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen siirtymäaika päättyy 25.5.2018. PPO-Elektroniikka on valmistautunut uuden tietosuoja-asetuksen voimaantuloon asianmukaisesti. Huolehdimme siitä, että kaikki käytössä olevat henkilötietorekisterimme säilytetään ja käsitellään asetuksen edellyttämällä tavalla.   

Ulkopuolisilla henkilöillä tai tahoilla ei ole pääsyä henkilörekistereihimme emmekä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Sähköiset rekisterit säilytämme salasanojen takana omalla suojatulla palvelimellamme.  Paperiset henkilörekisterit säilytetään ja tuhotaan asianmukaisesti.

Henkilötietorekisterimme ovat vain ennalta nimettyjen työntekijöiden käytössä. Jokainen työntekijä ja harjoittelija on allekirjoittanut /allekirjoittaa yrityksemme salassapitosopimuksen työsuhteen/harjoittelun alussa.    

Yrityksessämme on varauduttu uuteen tietosuoja-asetukseen käymällä yhteisesti läpi ja dokumentoimalla kaikki asetusta ja henkilötietoja koskevat työprosessit ja rekisterit. Jokainen on sitoutunut toimimaan tietosuoja-asetuksen vaatimalla tavalla.

Käytössämme on seuraavat henkilötietorekisterit:

  • Asiakasrekisteri (myös laskutus/reskontra)
  • Uutiskirje- ja markkinointirekisteri
  • Kameravalvontapalvelin
  • Kiinteistön kameravalvontarekisteri
  • Henkilökuntarekisteri
  • Verkkokaupan asiakas- ja uutiskirjerekisteri

Asiakkaamme voivat peruuttaa uutiskirjeemme halutessaan yhdellä klikkauksella. Uutiskirjeissämme on myös aina yhteystiedon tietolähde.  Asiakkaamme saavat halutessaan tiedoksi mitä tietoja meillä on kyseisestä henkilöstä rekistereissämme.     

Rekisteriseloste / Asiakasrekisteri  

Rekisteriseloste / Markkinointi- ja uutiskirjerekisteri

Rekisteriseloste / Verkkokaupan asiakasrekisteri

Lähde:

Tietosuoja-asetus/ Euroopan virallinen lehti

 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).  

PPO Elektroniikka Oy

Kaarelantie 21, 00430 Helsinki

09 - 566 09 20

Tavoitat meidät sekä sähköpostitse että puhelimitse. Toimistomme on avoinna klo 8-16.

 

HENKILÖKUNTA

LASKUTUSTIEDOT

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Uutiskirje- ja markkinointirekisterin rekisteriseloste »