MEV-8 kansainvälisessä sairaalatekniikan julkaisussa

Kansainvälinen sairaalatekniikan yhdistyksen IFHE Digest 2019 -julkaisussa on painavaa asiaa leikkaussalien sähköturvallisuudesta. Kehittämispäällikkömme Petri Pelkonen ja toimitusjohtajamme Timo Ohtonen kertovat sähköturvallisuutta valvovan järjestelmän toiminnasta ja sen merkityksestä otsikolla Important information about operating rooms and their electrical safety.

Leikkaussaliympäristössä tulee eteen jatkuvasti riskitilanteita, jotka alkavat pieninä laitevikoina ja voivat johtaa sähköpaloon ja sähköiskuun. Niin ikääntyvissä kuin uusissa sähkölaitteissa ilmenee sähkövuotovirtoja. Uusi teknologia tuo leikkaussaleihin laitteita ja järjestelmiä, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä sähkönsyöttöön ja sähkölaitteisiin.

Vuotovirta viallisesta leikkaussalilaitteesta tai -instrumentista on leikattavalle potilaalle ja henkilökunnalle vaarallinen. Sähköisku voi olla jopa hengenvaarallinen. Siksi eristystason valvonta on näkymätön mutta tärkeä osa leikkaussalin arkea. 

Juuri tästä syystä eurooppalaiset, kansainväliset ja kansalliset standardit säätelevät lääkintätilojen sähköasennuksia ja laitteiden toimintaa. Leikkaussali luokitellaan ryhmän G2 lääkintätilaksi. Kaikesta huolellisesta varautumisesta huolimatta on aina olemassa laitevian tai inhimillisen virheen mahdollisuus, jotka voivat johtaa vakavaan vaaratilanteeseen. Siksi Euroopassa edellytetään ryhmän G2 lääkintätiloissa erillinen IT-sähkönjakelujärjestelmä sekä eristystason valvontajärjestelmä, joka ennakoi vaaratilanteet ja suojelee potilaita sekä henkilökuntaa. 

Suomi edelläkävijä leikkaussalien sähköturvallisuudessa
Suomessa on huomioitu leikkaussaleille asetetut sähköturvallisuuden vaatimukset. Monissa maissa tilanne on toinen. Leikkaussaleissa voi olla pelkkä vikavirtasuoja, joka katkaisee sähköt, kun laite vikaantuu. Sama vikavirtasuoja katkaisee sähköt kaikilta vikavirtasuojan alla olevilta pistorasioilta ja laitteilta. Erityistä hälytystä ennen vikaa ei vikavirtasuojalla ole mahdollista tehdä. Eristystason valvontajärjestelmä puolestaan vahtii jokaista pistorasiaa ja laitetta erikseen, joten heti ongelman ilmaantuessa järjestelmä hälyttää ennen varsinaista vaaratilannetta.    

Kyse on turvallisuudesta ja kustannussäästöistä
Vaikka maan oma lainsäädäntö ei edellyttäisi IT-järjestelmää ja eristystason valvontaa G2-tiloissa, sitä kannattaa vakavasti harkita. Turvallisuuden lisäksi kyse on mitä suurimmassa määrin kustannuksista. Ongelmien varhainen havaitseminen estää riskialttiiden tilanteiden syntymisen toimenpiteiden aikana. Näin leikkaussali ja -laitteet ovat koko ajan tehokkaassa käytössä ja turhat käyttökatkot vältetään. Henkilökunnan tuottavuus lisääntyy ja kirurgisten laitteiden käyttöikä pitenee. Tällä saadaan kustannussäästöä aikaan. 

IFHE Digest 2019: Sivut 19–22. Ohtonen Timo, Pelkonen Petri. Important information about operating rooms and their electrical safety.

Lue lisää vuonna 1970 perustetusta kansainvälisestä sairaalatekniikan yhdistyksestä:
The International Federation of Hospital Engineering (IFHE)

Read also our news in English:
IFHE Digest 2019 article:
Important information about operating rooms and their electrical safety

PPO Elektroniikka Oy

Kaarelantie 21, 00430 Helsinki

09 - 566 09 20

Tavoitat meidät sekä sähköpostitse että puhelimitse. Toimistomme on avoinna klo 8-16.

 

HENKILÖKUNTA

LASKUTUSTIEDOT

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Uutiskirje- ja markkinointirekisterin rekisteriseloste »