Leikkaussalin hyvä valaistus parantaa henkilökunnan hyvinvointia

Hyvä visuaalinen työympäristö on tärkeä suorituskyvyn ja hyvinvoinnin kannalta. Leikkaussalin visuaalisen ympäristön vaatimukset ovat korkeat. Heikon näkyvyyden vuoksi joudutaan toimimaan usein hankalissa asennoissa ja kehoon syntyy jännitystiloja.  Näkövaikeuksien vuoksi voi syntyä myös vakavia vaaratilanteita.

Ruotsalaisessa Lundin yliopistossa toteutettiin vuonna 2009 tutkimus, jonka tarkoituksena oli arvioida leikkaussalien visuaalista ympäristöä ja etsiä ratkaisuja, miten kirurgin näöntarkkuutta voidaan parantaa.

Sairaalassa, jossa tutkimus tehtiin, oli yhteensä 14 leikkaussalia ja käytössä neljä erilaista leikkausvaloa. Useat kirurgit ilmaisivat tyytymättömyytensä valaistuksen suhteen. Jotkut leikkausvalot olivat aivan liian kirkkaita, häikäisivät kirurgia ja vaikeuttivat koko tiimin työtä. Leikkausvalo oli raskas siirrellä ja saada oikeaan asentoon. Siksi jotkut kirurgit käyttivät otsalamppua, joka puolestaan häiritsi muuta salihenkilökuntaa häikäisyllään. Osa kirurgeista käytti erikoislaseja, mutta jos linssit olivat huonosti säädetty, ne pahensivat silmien rasitusta ja sitä kautta lisäsivät lihaskireyttä.   

Standardivalaistus_leikkaussali

Kuvassa standardivalaistus, joka  ei jaa leikkaussalia valaistusalueisiin (Kuvapankki Pixabay)


Tutkimus osoitti silloin, että valaistuksella voidaan parantaa näkemisen olosuhteita. Tutkimuksesta ilmeni, että kolmellakymmenellä prosentilla kirurgeista oli selkeää silmien rasitusta. Tällä ryhmällä oli kolme kertaa muita enemmän tuki- ja liikuntaelinoireita. Valaistusmittaukset osoittavat valon epätasaisuuden leikkausvaloa käytettäessä. Tärkein suositus leikkaussalin valaistustoimenpiteisiin olikin tasaisempi valaistus leikkauspöydällä. Leikkausvalon lisäksi suositeltiin pienempiä valaisimia, jotka toisivat tasaista ja häikäisemätöntä valoa ja siten leikkausvalon kirkkautta olisi mahdollista säätää alhaisemmaksi. 

Ruotsissa on tehty vuosien aikana pitkäaikaistutkimusta leikkaussalin henkilökunnan ergonomiaan liittyen. Vuoden 2009 tutkimuksen jälkeen on saatu aikaan selvää parannusta erityisesti valaistuksen suhteen. Tämän osoittaa myös se, että ergonominen LED-värivalaistus on Ruotsissa jo useissa sairaaloissa.

Valaistuksessa edelleen korjaamisen varaa 2010-luvulla

Tutkimusraportin ongelmat ovat tuttuja edelleen suomalaisissa leikkaussaleissa. Henkilökunta kokee yleisesti silmäoireita, lihaskireyksiä ja väsymystä. Avoleikkauksissa ongelmana on erityisesti kirkas leikkausvalo, joka häikäisee ja sokaisee. Tähystysleikkaukset vaativat erittäin hyvää näkyvyyttä ja erottelukykyä. Valaistuksen avulla näitä ongelmia on mahdollista vähentää ja jopa poistaa. 

Ongelmat korjattavissa ergonomisella valaistuksella

Tanskalainen Chromaviso on hyödyntänyt tutkimustietoa kehittäessään toimenpidetilojen ergonomista valaistusta. Oikein suunniteltu LED-värivalaistus vähentää heijastuksia sekä häikäisyä ja mahdollistaa esimerkiksi leikkausvalon himmentämisen avoleikkauksissa. Valaistuksen ohjaaminen hoituu yhden napin painalluksella.  

ergonominen_valaistus

Chromavison ergonominen aluevalaistus. Kuva Chromaviso/Tanska

Tanskassa ja Ruotsissa on toimenpidetilojen ergonominen LED-värivalaistus jo standardi. Katso oheisesta linkistä sairaalat, joissa valaistus on käytössä. https://chromaviso.com/en/ergonomic-lighting/ergonomic-light-in-use/

Suomessa olemme vielä jälkijunassa. Meillä on tarvetta uusille ratkaisuille, jotka helpottavat koko salihenkilökunnan näkemistä ja työntekoa sekä lisäävät myös potilasystävällisyyttä ja turvallisuutta. Uusia sairaaloita rakennetaan paljon tulevina vuosina, niissä tullaan varmasti näkemään ergonomisia ja helppokäyttöisiä valaistusratkaisuja, jotka luovat kaikille paremman ja terveyttä edistävän sairaalaympäristön.

PPO-Elektroniikka edustaa Suomessa tanskalaisen Chromavison valaistusratkaisua, joka on kirurgin innovaatio ja kehitetty yhdessä valaistusalan ammattilaisten ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Ensimmäiset asennukset tehtiin vuonna 2006 Tanskassa.  

Seuraa uutisiamme LinkedInissä Chromaviso   /  PPO-Elektroniikka

Tutkimusraportti/Lähde:

Hemphälä, Hillevi; Johansson, Gerd; Odenrick, Per; Åkerman, K; Larsson, P A. Lighting Recommendations in Operating Theatres. Published in: Proceedings of the 17th World Congress on Ergonomics 2009

https://portal.research.lu.se/portal/en/publications/lighting-recommendations-in-operating-theatres(17438ffa-6e8b-4f81-99bf-fd492caba7f0).html

Gerd Johansson, Christofer Rydenfält, Hillevi Hemphälä, Jakob Löndahl, Odenrick, P., Larsson, P-A., Åkerman, K., Inger Arvidsson, Jenny Gremark-Simonsen & Catarina Nordander. OpDesign - A study of the working environment in an operating unit (poster). Abstract from 5th International Conferenceon Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2014).
 
Hillevi Hemphälä et al. A new Method for Evaluating the Visual Environment. Inernational Commission on Illumination 2019.http://files.cie.co.at/x046_2019/x046-OP54.pdf

PPO Elektroniikka Oy

Kaarelantie 21, 00430 Helsinki

09 - 566 09 20

Tavoitat meidät sekä sähköpostitse että puhelimitse. Toimistomme on avoinna klo 8-16.

 

HENKILÖKUNTA

LASKUTUSTIEDOT

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Uutiskirje- ja markkinointirekisterin rekisteriseloste »