Uutisia Tanskan Chromavisolta: Synnytysosaston valaistusratkaisu

Aarhusin yliopistollisen sairaalan kokemukset positiivisia

Aarhusin yliopistollinen sairaala oli ensimmäinen, joka asennutti Chromavison ergonomisen valaistuksen  synnytysosastolle. Kolmen vuoden ajalta Skejbyssä kerätty palaute osoittaa, että ergonominen valo parantaa paitsi henkilöstön työympäristöä, vaikuttaa se myös positiivisesti syntymäkokemukseen. Värillinen vyöhykkeisiin jaettu valaistus auttaa keskittymään luonnolliseen synnytysprosessiin ja edesauttaa sen edistymistä myönteisellä tavalla. Ergonomiselle valaistukselle asetettiin kuusi erilaista valaistusta, jotka tukevat erilaisia tilanteita ja synnytyksen eri vaiheita.

Aarhusin jälkeen Ruotsissa ja Tanskassa on tehty useita synnytysosastoja Chromavison valaistuksella. Ergonominen aluevalaistus on yhdistetty näissä kohteissa vuorokausirytmiin perustuvaan valaistukseen, joka noudattaa luonnollista vuorokausirytmiä ja se soveltuu erinomaisesti synnytysosastolle kuten muillekin osastoille, jossa ollaan läpi vuorokauden.

Synnytys_valaistus

”Ergonominen valaistus luo miellyttävät olosuhteet synnyttävälle äidille ja hänen kumppanilleen.”
Rikke Damkjær Maimburg, kätilö, MPH, Ph.D. ja tutkimusjohtaja Aarhusin yliopistollisen sairaalan Skejbyn synnytysosastolla.


Valaistus asennettiin ensin kahteen synnytyshuoneeseen. Tarkoituksena oli testata, loisiko valaistus paremman työympäristön henkilöstölle ja miellyttävän synnytyskokemuksen synnyttäjille ja heidän perheilleen.  Näissä tiloissa työskenteli yhteensä 23 kätilöä ja kahdeksan vakituista tukihenkilöä, jotka osallistuivat arviointitutkimukseen. Tulos on hyvin positiivinen: ergonominen valaistus näyttää vaikuttavan huomattavasti sekä henkilökuntaan että synnyttäjään ja kumppaniin.

Ergonominen valaistus jakaa synnytyssalin toimiviksi valaistusalueiksi
Aloite asentaa ergonominen valaistus Aarhusin yliopistolliseen sairaalaan tuli alun perin kätilö Rikke Damkjær Maimburgilta, joka oli nähnyt valaistuksen käytössä tehohoidossa. Maimburgilla oli useita ajatuksia siitä, miksi valo voisi olla käyttökelpoinen myös synnytystiloissa. Synnytyksessä on useita eri vaiheita ja synnyttäjien tilanteet ja tarpeet ovat hyvinkin erilaiset. On vaiheita, jolloin synnyttäjä tarvitsee lepoa ja rauhaa – ja vaiheita, jolloin hänellä on tarve liikkua ja olla aktiivisempi. Ergonomisen valaistuksen avulla voi säätää valoa nopeasti erilaisiin tarpeisiin. Kun synnyttäjä tulee synnytystilaan keskellä yötä, on hyvä olla pehmeä ja rauhoittava valo. On olemassa joitakin tutkimuksia, jotka osoittavat, että valaistus voi vaikuttaa jopa synnytystä myönteisellä tavalla edistävästi. Valoherkkä hormoni melatoniini yhdessä oksitosiinin kanssa näyttää vaikuttavan tällä tavalla.  


Ergonominen valo mukautuu työprosesseihin ja tarpeisiin

Ennen ergonomisen valaistuksen asentamista kartoitettiin henkilöstön työprosesseja ja synnyttäjien tarpeita. Tämän työn tuloksena oli ergonomisen valon ohjelmointi, jossa oli kuusi erilaista valoasetusta. Ensimmäinen kirkkausasetus on kirkas valkoinen valo hätätilanteissa ja siivouksessa. Toinen on työvalo käytettäväksi työalueilla, esimerkiksi kun lapsi on tutkittava syntymän jälkeen. Kolmas on lämmin keltainen valo, joka luo viihtyisän tunnelman. Neljäs valoasetus on rauhoittava vihertävä / keltainen valo käytettäväksi synnytyksen käynnistyessä ja synnytyksen aikana. Viides valoasetus on punainen valo käytettäväksi, kun tehdään ulltraääniatutkimuksia ja viimeinen valoasetus on pehmeä vaaleanpunainen valaistus, joka tukee äidin, lapsen ja kumppanin välistä ensimmäistä kosketusta. Valaistusta testattiin kahden vuoden ajan ja samalla arvioitiin, miten ratkaisu toimii käytännössä.  

Synnytysosasto

Kuvassa
Synnytyssalissa on kuusi erilaista valaistusasentoa, jotka on sovitettu henkilöstön työprosesseihin ja synnyttäjän tarpeisiin.


Ergonominen valaistus toimii hyvin synnytystiloissa
Yhteensä 23 kätilöä ja 8 avustajaa/tukihenkilöä osallistuivat arviointiin valon vaikutuksista kahden vuoden ajan.  Kaikki 23 kätilöä kertoivat, että ergonominen valaistus parantaa työympäristöä. Avustajista viisi olivat erittäin tyytyväisiä valoihin, kun taas kolme kokivat työympäristön parantuvan jossain määrin. Tulokset osoittavat, että rauhoittava vihertävä / keltainen valo on suosituin kätilöiden keskuudessa. Kätilöt käyttivät harvoin kirkasta valoa synnytysten aikana. Kätilöt totesivat että tämä johtui lähinnä siitä, että syntymän aikana ei juuri ollut hätätilanteita. Yksikön siivoushenkilöstö kertoi, että kirkas siivousvalo toimi hyvin.  


Kätilöt säätivät yleensä ergonomista valaistusta, mutta myös isät olivat innokkaina mukana valon käytössä.

Noin puolet kätilöistä valitsi pehmeämmän valoasetuksen, kun lapsi syntyi. Valo voitiin kuitenkin jakaa aina tarvittaessa vyöhykkeisiin niin, että kätilöille/lääkärille tuli kirkas työvalo samalla kun äidillä oli pehmeä valaistus näkyvissä. Valoja säädettiin myös ennen ensimmäistä imetystä rauhoittavaan ja tunnelmalliseen.

Valaistus vaikuttaa positiivisesti työympäristöön ja synnyttäjän kokemukseen
Henkilökunta oli selvästi innostunut ergonomisen valon käytöstä synnytyssaleissa. Kätilö Marie Louise Knudsen kiteytti asian näin: ”Valo ei ainoastaan ​​paranna työympäristöäni vaan myös synnyttäjän kokemusta. Valo auttaa keskittymään kehon luonnollisiin prosesseihin synnytyksen aikana. Valaistus tukee hormonien toimintaa. Valaistus tukee synnyttäjän ja hänen kumppaninsa erityistä synnytyskokemusta vaikuttamalla positiivisella tavalla mielialaan ja tunnelmaan.” 

Kuvassa synnytysosaston ergonomisen valaistuksen kokeilun käynnistäjä ja alkuunpanija:
Kätilö Rikke Damkjær Maimburg

Rikke Maimburg

 

 

Teksti: Ane Soeby-Eskildsen
Käännös: Tiina Ohtonen

 

Chromavison valaistusratkaisut perustuvat tutkimukseen ja käyttäjien palautteeseen

Ergonominen aluevalaistus luo optimaalisen toimintaympäristön kaikille käyttäjille samanaikaisesti. Valaistusratkaisu jakaa toimenpidetilan valaistusalueisiin, jotka räätälöidään työtehtävien mukaan. Chromaviso on tanskalaisen kirurgin innovaatio, ensimmäisen sukupolven ratkaisu valmistui vuonna 2006. Suunnittelutiimissä on ollut mukana terveydenhuoltohenkilöstöä ja valaistusasiantuntijoita. Ergonominen valaistus on ollut käytössä Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa jo 14 vuoden ajan. Jokaisessa tanskalaisessa sairaalassa on rakennettu ergonominen valaistus yhteen tai useampaan toimenpidetilaan.  

Aarhusin kokeilun jälkeen Tanskassa on asennettu muidenkin sairaaloiden synnytysosastoille Chromavison valaistusratkaisuja. Esimerkiksi Koldingin sairaalan synnytysosastolle on räätälöity vuorokausirytmiin perustuva Chroma Zenit -valaistus.    

PPO Elektroniikka Oy

Kaarelantie 21, 00430 Helsinki

09 - 566 09 20

Tavoitat meidät sekä sähköpostitse että puhelimitse. Toimistomme on avoinna klo 8-16.

 

HENKILÖKUNTA

LASKUTUSTIEDOT

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Uutiskirje- ja markkinointirekisterin rekisteriseloste »