Rekisteriseloste / Asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

 • Rekisterinpitäjä          
  PPO-Elektroniikka Oy, Kaarelantie 21, 00430 Helsinki
 • Vastuuhenkilö
  Tiina Ohtonen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Kaarelantie 21, 00430 Helsinki,
  puh. 09 566 09211
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
  Asiakkuuden hallinta, taloushallinto, jälkimarkkinointi, sähköpostilla tapahtuva uutiskirjeiden ja asiakastiedotteiden sekä muiden tiedonantojen postitus voimassa olevan asiakkuuden perusteella.
   
 • Rekisterin tietosisältö
  Yritys, yhteyshenkilön nimi, asema yrityksessä, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakkuuteen ja/tai sopimussuhteeseen liittyvät tarvittavat tiedot sekä tilaushistoria
 • Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin kirjaukset asiakassuhteen perusteella
 • Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Tietoja ei luovuteta asiakasrekisterin ulkopuolelle.
 • Luottamuksellisuus
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Vain asiakkuuksia, taloushallintoa ja viestintää hoitavilla henkilöillä on pääsy salasanoilla ja palomuurilla suojattuun rekisteriin. Asiakassuhteen päätyttyä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ainoastaan viranomaisten sitä edellyttäessä. Jos manuaalista aineistoa käytetään, se säilytetään asianmukaisesti ulkopuolisten tavoittamattomissa ja lukitussa tilassa ja tuhotaan paperisilppurilla kun aineistoa ei enää tarvita.
 • Rekisteritietojen tarkastus ja korjaus
  Rekisteröidyllä henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella PPO-Elektroniikka Oy, Kaarelantie 21, 00430 Helsinki.
 • Tietojen poistaminen ja kielto-oikeus
  Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi.Asiakkaalla on oikeus kieltää jälkimarkkinointi ja peruuttaa asiakasuutiskirje koska tahansa.

kauppakamari jäsen

  Luotettava kumppani logo ssty logo

 

 

 

PPO Elektroniikka Oy

Kaarelantie 21
00430 Helsinki
Finland

Tutustu meihin somessa

linkedin twitter

Copyright © 2024 PPO-Elektroniikka Oy. PPO® on PPO-Elektroniikka Oy:n rekisteröimä tavaramerkki.
Ota yhteyttä