Rekisteriseloste/ Markkinointi- ja uutiskirjerekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
PPO-Elektroniikka Oy

Yhteyshenkilö
Tiina Ohtonen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Kaarelantie 12, 00430 Helsinki, puh. 09 566 09211

Rekisterin nimi
PPO-Elektroniikka Oy:n markkinointi- ja uutiskirjerekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sähköpostilla tapahtuvan uutiskirjeiden ja tiedotteiden sekä muiden sähköpostiviestien postitus, jos henkilöltä saatu lupa uutiskirjeiden lähettämiseen ja sähköiseen markkinointiin tai asemavaltuutuksen perusteella (=viestin sisältö liittyy vastaanottajan työnkuvaan)   

Rekisterin tietosisältö
Uutiskirjeen tilanneilta nimi ja sähköpostiosoite sekä vapaaehtoiset tiedot yrityksestä ja
asemasta. Asemavaltuutuksen perusteella rekisterissä yritys, yhteyshenkilön nimi, asema yrityksessä, sähköpostiosoite, puhelinnumero.  

Säännönmukaiset tietolähteet     
Liittyminen verkossa tilaamalla sähköinen uutiskirje: henkilö voi itse poistua rekisteristä koska tahansa.
Asemavaltuutus: Rekisteritiedot poistetaan säännönmukaisesti, ellei asiakassuhdetta synny tai jos henkilö ei halua vastaanottaa viestejä. 

Luottamuksellisuus
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Vain myyntiä ja viestintää hoitavilla nimetyillä henkilöillä on pääsy rekisteriin. Tiedot poistetaan välittömästi rekisteristä, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ainoastaan viranomaisten sitä edellyttäessä. Jos manuaalista aineistoa käytetään, se säilytetään asianmukaisesti ulkopuolisten tavoittamattomissa ja tuhotaan paperisilppurilla välittömästi käytön jälkeen.

kauppakamari jäsen  Luotettava kumppani logo ssty logo

 

 

 

PPO Elektroniikka Oy

Kaarelantie 21
00430 Helsinki
Finland

Tutustu meihin somessa

linkedin twitter

Copyright © 2024 PPO-Elektroniikka Oy. PPO® on PPO-Elektroniikka Oy:n rekisteröimä tavaramerkki.
Ota yhteyttä